Spolupráce pacienta

Nezbytnou podmínkou úspěšné ortodontické léčby je perfektní spolupráce pacienta.

Jednou z podmínek je docházet na pravidelné kontroly. U fixních aparátů přibližně 1x za 4-6 týdnů, u snímacích aparátů po 6-8 týdnech. Termín kontrol není možné dohodnout jen na dobu po vyučování ( zaměstnání ), budeme se však snažit vyjít Vám vstříc a dohodnout termín dle možnosti Vašich spojů. Jsme si vědomi, jak drahý je Váš čas, proto  není nutné doprovázet děti na každou kontrolu. Samozřejmě jestliže budete chtít se cokoliv dozvědět o průběhu léčby, jste na těchto návštěvách srdečně vítáni.

Není- li dodržen termín kontrol, dochází k prodlužování doby léčby a může dojít i k nežádoucím účinkům až poškození chrupu,  pokud je fixní aparát dlouhodobě bez dozoru.

Nedodržování návštěv v ordinaci je oprávněným důvodem k vyřazení z léčby před jejím dokončením.

U snímacích aparátů je potřeba dbát pokynů lékaře ohledně aktivace vložených šroubů. Tato spolupráce je nezbytná, jinak léčebný výsledek nebude dosažen. U některých pacientů s fixním  aparátem používáme přídatná zařízení, jako jsou elastické mezičelistní tahy. Jejich nasazování s Vámi důkladně procvičíme.

Nejdůležitější podmínkou úspěšné léčby je perfektní hygiena.  Zuby s fixním aparátem je nutno čistit i s masážemi dásní kartáčkem a pastou po každém jídle. Zubní kartáček se stane Vašim společníkem, je nutné ho nosit neustále s sebou, do školy, na pravidelné kontroly k nám do ordinace a všude, kde se konzumuje jídlo. Nedostatečná hygiena vede ke vzniku bílých skvrn na zubech z důvodu odvápnění skloviny. Perfektní hygiena je základem ortodontické léčby a pacienti, u kterých tato podmínka není splněna, nemohou léčbu fixním aparátem vůbec zahájit.

Špatná hygiena je důvod k předčasnému sejmutí fixního aparátu. Nemůžeme dovolit devastaci chrupu z důvodu léčby kosmetické vady . Při nasazení fixního aparátu je pacient důkladně instruován ohledně péče o aparát, o správné technice čištění a jsou mu doporučeny vhodné dentální pomůcky. Tato hygienická instruktáž je v rámci  nasazení fixního aparátu zdarma. Pokud však zjistíme opakovaně špatnou hygienu při dalších návštěvách, je nutné zvolit individuální přístup a odeslat pacienta k dentální hygienistce. Tyto návštěvy si pacient již hradí. Pokud se pacienti naučí správně a pravidelně čistit zuby během ortodontické léčby, mají dobrou hygienu již po celý život.

Fixní aparátky jsou v dnešní době trendy, módní. Nejde o žádný handicap pro Vaše dítě. Naopak ortodontická léčba ve vyspělých zemích je znakem dobré péče a starostlivosti rodičů o své děti či o sebe sama.

Ještě je nutné počítat s určitou změnou stravovacích návyků. První dny po nasazení aparátu mohou být spjaty s nepohodlím a mírnými bolestmi, proto doporučujeme mletou či tekutou stravu. Poté je možno konzumovat cokoliv vyjma extrémě tvrdé stravy jako jsou oříšky, topinky, mrkev v celku a podobně. Tvrdší stravu je nutno nakrájet a vložit dozadu na stoličky. Zámky jsou nalepeny na přední straně zubů a mohou být strženy. Časné odlamování zámečků zpomaluje léčbu. Pozor na okusování tužek ajiných předmětů. Žvýkačky jsou přípustné jen bez cukru a jen pro osvěžení dechu.

Během ortodontické léčby je nutné pravidelně chodit k Vašemu stomatologovi na pravidelné zubní kontroly. Jestliže se objeví na některém zubu kaz, ihned v koordinaci s Vašim lékařem zajistíme sanaci.

Ortodoncie často spolupracuje s jinými stomatologickými obory. U dospělých s parodontologem, při chybění zubů s implantologem a protetikem, při úrazech nebo estetických dostavbách s Vašim stomatologem. Budeme se snažit všechny tyto kroky koordinovat, aby estetický výsledek byl co nejlepší a Vaše spokojenost co nejvyšší.

Kvalitní ortodontická léčba sebou přináší i určitou finanční náročnost. Většinou se jedná o nápravu estetické vady, kdy zdravotní pojišťovny hradí léčbu fixním aparátem jen částečně.

Pojišťovny zaplatí naši odbornou práci provedenou v ordinaci během celé léčby fixním aparátem. Nehradí ale materiál na fixní léčbu. Cena fixního aparátu se pohybuje od 16 do 20 tisíc korun a závisí na množství použitého materiálu běhěm léčby. Doplatky za snímací aparáty a retainery ( viz. retence ) jsou kolem 4 tisíc a hradí se při jejich předání. Některé pojišťovny přispívají i na ortodontický materiál. Tato částka je u každé zdravotní pojišťovny jiná a často se mění.Je va Vašem zájmu se na tuto skutečnost ve zdravotní pojišťovně informovat. Jedná se čistě o vztah pojištěnec-pojišťovna a ta by Vám také měla podat veškeré informace. My Vám samozřejmě ochotně předáme všechny podklady potřebné k refundaci proplacené částky.