Snímací rovnátka

Trendem současné ortodoncie jsou rovnátka fixní, ale snímací aparáty mají stále nepostradatelnou funkci. Při včasné a správné indikaci umí vadu vyléčit, nebo vadu předléčí a následná léčba fixním aparátem je jednodušší a kratší.

Důležitým aspektem je i fakt, že jsou méně finančně náročné, neb jsou z větší části hrazeny pojišťovnou.

Snímacích aparátů je celá řada. Skládají se z pryskyřičného těla, drátěných spon a aktivních prvků ( šrouby, pružinky ).Rozdělují se na deskové, které zvyšují skus, rozšiřují zubní oblouky, upravují zákus, nebo stabilizují dosažený výsledek léčby, a na funkční, které upravují mezičelistní vztahy (upravují předkus, obrácený skus ).

Snímací rovnátka se nosí celou noc  i během dne kromě jídla, sportu , školy. Nošení by mělo činit alespoň 12 hodin denně. Rovnátko se  2x denně čistí kartáčkem a tekutým mýdlem. Pokud není v ústech, mělo by být uloženo v plastové krabičce, aby nedošlo k jeho poškození.

Obrácený skus

Otevřený skus - dumlání palce

Předkus

Rotace

Stěsnání

Zkřížený skus