Ortodoncie a léčba

Ortodoncie je specializovaný  obor stomatologie zabývající se diagnostikou, prevencí a léčbou vad dentálních ( postavení zubů a vztah čelistí ) a skeletálních ( růst čelisti ).

Ortodontista je zubní lékař, který po ukončení studia a stomatologické praxi absolvuje tříleté postgraduální studium na klinice zubního lékařství.

Na první návštěvu nebo konzultaci není třeba jakéhokoliv doporučení.

Naši ordinaci můžete navštívit po telefonickém objednání se vždy ve středy od 7:30 do 10:30, nebo jiné dny dle telefonické domluvy.

Na první návštěvě Vás informujeme o typu ortodontické vady, upřesníme, zda ortodontická léčba je nutná ihned, nebo později. Seznámíme Vás s postupem léčby, jaká vyšetření jsou nutná  před zahájením léčby, jaký druh rovnátek bude třeba a jak časově náročná léčba bude.

 orto

  • Odstranění zlozvyků
  • Spolupráce s logopedem
  • Snímací a funkční rovnátka
  • Fixní rovnátka pro děti i dospělé
  • Příprava pacienta na chirurgickou korekci vady
  • Spolupráce s parodontologem při léčbě parodontitidy
  • Předlečení pacienta před protetickou rekonstrukcí chrupu
  • Spolupráce s estetickou stomatologií při dostavbách, přestavbách,úrazech
  • Ochranné dlahy

Na ortodoncii by měli děti poprvé přijít po doprořezání prvních stálých stoliček a řezáků.

V tomto období můžeme objevit různé vady jako je zkřížený skus, zákus, otevřený skus způsobený zlozvykem, stěsnání , hluboký skus nebo výrazný předkus. Ortodontista může v tomto období řídit prořezávání zubů, růt čelistí, měnit šířku zubních oblouků.

Včasná léčba umožní odstranit zlozvyk, získat místo pro stálé zuby, zabránit retenci (zadržení) zubu v kosti.

Ortodontická léčby však není určena pouze dětem. Zuby je možné rovnat v kterémkoliv věku, pokud jsou zuby, dásně i kosti zdravé. Špatné postavení zubů může mít vliv na nadměrný výskyt plaku, zánět dásní a úbytek kosti.

Léčba fixním rovnátkem dokáže vylepšit úsměv a tím i vzhled a sebedůvěru v každém věku.

Ortodontická léčba u dospělých je často součástí mezioborové spolupráce s ostatními stomatologickými obory ( parodontologie, implantologie, protetika ).

Vzájemnou spoluprácí se snažíme dosáhnout těch nejlepších výsledků.

 Děkujeme Vám za důvěru, z kterou se na nás obracíte, a doufáme, že budete s naší prací plně spokojeni.