Ortodoncie a léčba

Ortodoncie je specializovaný  obor stomatologie zabývající se diagnostikou, prevencí a léčbou vad dentálních ( postavení zubů a vztah čelistí ) a skeletálních ( růst čelisti ).

Ortodontista je zubní lékař, který po ukončení studia a stomatologické praxi absolvuje tříleté postgraduální studium na klinice zubního lékařství.

Na první návštěvu nebo konzultaci není třeba jakéhokoliv doporučení.

Naši ordinaci můžete navštívit bez objednání kdykoli ve středu od 7:30 do 10.30hod, nebo jiné dny dle telefonické domluvy.

Na první návštěvě Vás informujeme o typu ortodontické vady, upřesníme, zda ortodontická léčba je nutná ihned, nebo později. Seznámíme Vás s postupem léčby, jaká vyšetření jsou nutná  před zahájením léčby, jaký druh rovnátek bude třeba a jak časově náročná léčba bude.

 orto

  • Odstranění zlozvyků
  • Spolupráce s logopedem
  • Snímací a funkční rovnátka
  • Fixní rovnátka pro děti i dospělé
  • Příprava pacienta na chirurgickou korekci vady
  • Spolupráce s parodontologem při léčbě parodontitidy
  • Předlečení pacienta před protetickou rekonstrukcí chrupu
  • Spolupráce s estetickou stomatologií při dostavbách, přestavbách,úrazech
  • Ochranné dlahy

Na ortodoncii by měli děti poprvé přijít po doprořezání prvních stálých stoliček a řezáků.

V tomto období můžeme objevit různé vady jako je zkřížený skus, zákus, otevřený skus způsobený zlozvykem, stěsnání , hluboký skus nebo výrazný předkus. Ortodontista může v tomto období řídit prořezávání zubů, růt čelistí, měnit šířku zubních oblouků.

Včasná léčba umožní odstranit zlozvyk, získat místo pro stálé zuby, zabránit retenci (zadržení) zubu v kosti.

Ortodontická léčby však není určena pouze dětem. Zuby je možné rovnat v kterémkoliv věku, pokud jsou zuby, dásně i kosti zdravé. Špatné postavení zubů může mít vliv na nadměrný výskyt plaku, zánět dásní a úbytek kosti.

Léčba fixním rovnátkem dokáže vylepšit úsměv a tím i vzhled a sebedůvěru v každém věku.

Ortodontická léčba u dospělých je často součástí mezioborové spolupráce s ostatními stomatologickými obory ( parodontologie, implantologie, protetika ).

Vzájemnou spoluprácí se snažíme dosáhnout těch nejlepších výsledků.

 Děkujeme Vám za důvěru, z kterou se na nás obracíte, a doufáme, že budete s naší prací plně spokojeni.