Naše laboratoř nabízí zhotovení:

- jednoduchých snímacích aparátů
- složitých snímacích aparátů (s expanzními, výtlačnými šrouby, pérky, pružinkami)
- funkčních aparátů - jednoduchých (Klamtův aparát, monoblok)
                             - složitých aparátů ( Fränklův aparát)
- retenčních desek po léčbě fixním ortodontickým aparátem
- retenčních Imprelon S fólií, Essix fólií
- palatinálního oblouku, expanzního bihelixu
- hyraxu - přístroj k rychlé palatinální expanzi
- sportovních chráničů a ochranných dlah při problémech s TMK
- částečné a celkové zubní náhrady

Zhotovení snímacího aparátku provádíme do 1 - 2 týdnů, opravy a ochranné dlahy na počkání.

Zubní laborantka je vždy přítomna při zkoušce celkové zubní náhrady, je tedy možné domluvit Vaše konkrétní estetické požadavky na vzhled protézy přímo v ordinaci.

laborator-s laborator1-s
laborator2-s laborator3-s