Implantologie

Spolupráce s implantologem je jedna z nejčastějších.

Při agenezi ( nezaložení ) zubu nebo při ztrátě zubu je jednou z možností právě zubní implantát. Jinou možností je náhrada zubu  fixním můstkem, kdy je ale třeba okolní ( tedy i zdravé zuby ) nabrousit na konstrukci.

Zubní implantát je z titanu, má tvar šroubu a  zavádí se do kosti, kde tvoří jakýsi pevný umělý kořen. Je to kvalitní, komfortní a dlouhodobé řešení. Jedinou nevýhodou je finanční náročnost,kdy cena se pohybuje mezi 20.000,- až 30.000,- tisíci dle  typu implantačního systému.